vocir.org
ربوده شدن یک فعال سیاسی ایرانی در ترکیه!
پیمان عارف فعال سیاسی ایرانی ساکن آنکارا پایتخت ترکیه امشب توسط افراد ناشناس با ضرب و شتم از منزل شخصی خود ربوده شده است!…