vnuni.vn
Quy trình quản lý mua hàng
Quy trình quản lý mua hàng: Quản lý đơn đặt mua hàng --> Nhập hàng vào kho --> Thanh toán với nhà cung cấp; Trả lại hàng cho nhà cung cấp