vnuni.vn
Quy trình quản lý bán hàng
Quy trình quản lý bán hàng: Lập báo giá cho khách hàng --> Quản lý đơn đặt bán hàng --> Hóa đơn --> Thanh toán với khách hàng; Nhập hàng khách trả lại