vnuni.vn
Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNI
Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng (shop), minimart, siêu thị, chuỗi cửa hàng, kho hàng...