vnuni.vn
Phẩm chất và kỹ năng cần có của nhân viên thu ngân.
Thu ngân là công việc tương đối đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ năng, bằng cấp nhưng người thu ngân