vnuni.vn
Làm sao để cạnh tranh với các cửa hàng lớn?
Sau nhiều năm trời tích lũy vốn, bạn muốn mở một cửa hàng tạp hóa để xây dựng sự nghiệp riêng.