vnuni.vn
Cognos Insight: Hướng dẫn chạy Dashboard với dữ liệu trong phần mềm bán hàng VNUNI
Bạn đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI, và bạn đang muốn phân tích tình hình kinh doanh của cửa hàng: doanh thu, lãi lỗ theo sản phẩm là bao nhiêu, doanh số trong quí 1, 2, 3 biến động ra sao, tình hình hàng tồn kho thế nào,....