vnuni.vn
Có nên đưa tiêu chí "đơn giản" khi đánh giá phần mềm bán hàng chuyên nghiệp?
Thông thường những người mới mở cửa hàng, không có nhiều kinh nghiệm sử dụng máy tính đều rất thích sử dụng một phần mềm bán hàng thật đơn giản và dễ dùng.