vnuni.vn
Chứng từ đơn đặt mua hàng
Chức năng này cho phép người dùng có thể đặt mua hàng và quản lý các “Đơn đặt mua hàng” với nhà cung cấp.