vnuni.vn
Cách kiểm tra xem tồn kho, giá vốn trên các phần mềm bán hàng có đúng hay không
Khi được hỏi về các con số như hàng tồn kho (về số lượng, về giá trị tồn) hay về lãi gộp thì nhiều chủ cửa hàng đều thú thực là không biết chính xác dù họ đang sử dụng phần mềm nào đó. Phần lớn là dữ liệu trên các phần mềm bị sai mà nguyên nhân không phải chỉ do phần mềm mà còn có thể do người dùng làm sai quy trình nhập liệu.