vnuni.vn
Cách cân đối tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý
Hàng tồn kho là một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu và khoản thu nhập thêm sau này cho doanh nghiệp. Khi tỷ lệ hàng tồn kho lớn, ở mức cao sẽ dẫn tới sự quan ngại ít nhiều với Nhà đầu tư vì doanh nghiệp sẽ phải tốn nhiều chi phí cho việc dự trữ, thanh lý hay cải tiến hàng bị lỗi thời, xử lý hàng hư hỏng… Nếu doanh nghiệp nào không dự trữ đủ hàng tồn kho cũng là một rủi ro vì có thể đánh mất những khoản doanh thu bán hàng tiềm năng hoặc bị chiếm mất thị phần bởi giá tăng cao khi doanh nghiệp không còn hàng để bán.