vnuni.net
Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng, siêu thị
Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI là một giải pháp được xây dựng với kiến trúc phù hợp dành cho các nhà bán lẻ có chiến lược phát triển các siêu thị chuyên nghiệp, các hệ thống chuỗi cửa hàng từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Hiện đã có hơn 2000 khách hàng trên toàn quốc ở các quy mô, ngành nghề bán lẻ như chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích (minimart), chuỗi cửa hàng thời trang, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm,… tin tưởng lựa chọn VNUNI làm công cụ quản lý