vnuni.net
Những tuyệt chiêu làm tăng giỏ hàng của khách
Các nhà bán lẻ chuyên nghiệp thường có những chiêu thu hút khách chi nhiều tiền hơn. Trên thực tế, rất ít người tới siêu thị và ra về với số hàng hóa dự tính trong đầu từ trước.