vnuni.net
Ý kiến 1: Siêu Thị Ngọc Xuân – TP. Cao Bằng
Nhận xét đánh giá từ khách hàng chuỗi siêu thị Ngọc Xuân về phần mềm quản lý bán hàng VNUNI