vn.icelluloseether.com
Hydroxyethyl Cellulose (HEC), CAS 9004-62-0
đặc sắc bề ngoài Trắng để off-trắng bột Kích thước hạt 80,100,120mesh Molar thay thế bằng cấp ( MS) 1.8-2.5 liquid flow (%) ≤5.0 PH giá trị 5.0-8.0 Dư lượng trên đánh lửa ≤0.5 Các loại Loại phổ biến Độ nhớt