vlichthus.nl
De uittocht van Israël uit Egypte - Stichting Vlichthus
De uittocht van Israel uit Egypte roept vragen op. Amateur-archeoloog Jonathan Gray vond diverse antwoorden. Zie zijn documentaire, Nederlands ondertiteld.