vladimir.remenar.net
Seljenje computers objekata u odgovarajući OU
Nadam se da… … računalne objekte u Active Directory infrastrukturi ne držite u “Computers” OU. Ako da, vrijeme je da promijenite praksu. Jedna od osnovnih preporuka za Activ…