vladimir.remenar.net
Instalacija OpenShift okruženja sa 3 nodea
Uvod Iako na prvi pogled trijvijalna kako su dostupni odlični OpenShift Ansible playbookovi, vrlo lako postane zamorna i prepuna grešaka ukoliko se ne pripazi na par ključnih “zamki”. K…