vladimir.remenar.net
AESDDoS Botnet Malware iskorištava krivo konfiguriran Docker API
Kriva konfiguracija jednako je opasna kao i bilo koji vulnerability. U ovom slučaju ekipa, komfora radi, omogućava Docker API na portu 2375 dostup s javnog Interneta. Napad kreće skenom porta, izli…