vizslavonprague.cz
Klubová výstava Náměšť 2019
A právě na den dětí, jak příznačné! Naše Áčka už stříhaj metr od svého prvního roku života – je o vůbec množné, že to tak rychle letí?? V pátek jsme vyrazili k Ječmínkům (kamarádi co si vzali Alvič…