vivid.edu.pl
Nasza kadra
Wszyscy nasi nauczyciele to absolwenci filologii angielskiej, posiadający pełne kwalifikacje językowe, pedagogiczne i metodyczne oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej. Native speakers posiadają p…