vivid.edu.pl
Regulamin kursów
Regulamin kursów językowych Vivid School of English w roku szkolnym 2018/2019 Dyrektor Programowy ustala przynależność kursanta do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania, zmiana grupy może nast…