vitalplus.org
Fejeton: Na vlastní uši | Časopis Vital
Když jsem ve vyšším věku začal hůř slyšet, znamenalo to pro mě – kromě návštěv u ušaře – i nové nároky na rozvíjení fantazie. Některé ...