visualcpp.net
Những điều cần chuẩn bị và hướng dẫn cơ bản cho người tự học C++
Những điều cơ bản bạn cần phải chuẩn bị trước khi bắt đầu tự học lập trình C++ và những kinh nghiệm, chia sẻ giúp bạn tiếp thu nhanh và có hệ thống hơn.