visualcpp.net
Cách tự học C++ hiệu quả từ cơ bản đến nâng cao- VisualCPP.net
Cách tự học C++ một cách hiệu quả và những yếu tố cần chú ý để nâng cao trình độ lập trình và tiếp thu kiến thức mới được cập nhật