vishet.nu
Dualism, relativitet och tanke.
Det finns en dualism i livet som vi allt för ofta glömmer. Alla ting hålls ihop i denna tvådelade världsuppfattning. Fast ju mer man dividerar dualism, desto mer ser man att det finns en enighet i …