vinhdlp.com
LOL Là Gì? Giải Nghĩa Từ Lol Trên Facebook Có Bậy Không?
Giải thích nghĩa của từ LOL là gì? Lol trên facebook là sao? LOL có nghĩa bậy bạ hay là không.. LOL tiếng anh có nghĩa là gì và game LOL là game gì để anh em có thể biết thêm một cách rõ ràng nhất.. Để không hiểu lầm nó...