vinayhari.com
ਪੰਜਾਬੀ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਫਲ ਰਾਹ
ਦੋਸਤੋਂ , ਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ – ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਇਲਾਜ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ , ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੇ , ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮਾਂ – ਪੀਂਆ ਦੀ…