vilo.org
Zasady zwalniania z w-f
1.Uczeń może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły po dostarczeniu nauczycielowi wychowania fizycznego podania wraz z zaświadczeniem leka…