vilniausppt.lt
SUSITIKIMAI SU UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ NARIAIS
Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Vilniaus miesto ugdymo įstaigomis inicijavo susitikimus su Vaiko gerovės komisijos (VGK) nariais. Prieš susitikimus buvo atlikta mokyklų apklausa. Vilniaus miesto savivaldybės salėje įvyko keturi susitikimai: 2018-11-09 dalyvavo visų pradinių mokyklų ir darželių-mokyklų VGK: pradinių mokyklų – 11, darželių-mokyklų - 13; 2018-11-16 dalyvavo