vilniausppt.lt
SPRENDŽIANT UGDYMO (SI) APLINKOS ĮTAKOS KALBŲ MOKYMOSI SĖKMEI KLAUSIMUS
2018 m. kovo 20-21 d. Europos šiuolaikinių kalbų centre ( toliau – EŠKC) vyko projekto „Mokymosi aplinkos, kuriose kalbos klesti“ kūrėjų, ekspertų ir mokyklų atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir Vilniaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Romualda Raguotienė. Kalbant apie projekto kontekstą, reiktų paminėti, kad nuo 1960-ųjų Europos Taryba aktyviai skatino kalbų mokymąsi,