vilniausppt.lt
ATVIRŲ DURŲ DIENOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE - PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE
Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“, kviečia mokyklų bendruomenes būti aktyviomis sprendžiant patyčių problemą mokyklose.Tuo tikslu 2018 metų kovo 19-26 dienomis Vilniaus miesto psichologinėje – pedagoginėje tarnyboje bus organizuojamos atvirų durų dienos-konsultacijos mokinių tėvų ir pedagogų grupėms. Atvirų durų tikslas - suteikti paramą mokinių tėvams, kurių