vilniausppt.lt
Patyčių prevencijos mokymai ugdymo įstaigų vadovams
Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.A15 – 1540/16 (2.1.4.-KS) „Dėl lėšų skyrimo Vilniaus miesto psichologinei-pedagoginei tarnybai “ organizuoja patyčių prevencijos mokymus Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Iš kiekvienos mokyklos mokymuose kviečiami dalyvauti du administracijos atstovai (direktorius ir direktoriaus pavaduotojas). Grupės dydis – 24-26 dalyviai. Mokymų trukmė – 4