viktorijaherak.com
Savršeni brak
To vam je simbioza slična sarmi, u kojoj vlada pravilo da nema nikakvih pravila. To je nakupina ljudi između kojih vlada totalna anarhija! Čas se […]