vikbolandet.nu
Vikbolandets Jaktvårdsförening
Vikbolandets Jaktvårdsförening deltar i SM-veckan i Norrköping 6 – 13 juli. SM-veckan är ett återkommande arrangemang som anordnas av Riksidrottsförbundet och SVT sedan 2009. Både vintervecka och sommarvecka anordnas tillsammans med respektive värdstad där ett flertal olika sporter