vietphatjsc.com.vn
Việt Phát - hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng - VIET PHAT GROUP
Sáng ngày 20/03 vừa qua, lãnh đạo CPĐTTM XNK Việt Phát đã tham dự lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn quận Hồng …