vietphatjsc.com.vn
Quy định mới trong thủ tục cấp phép vận tải biển nội địa cho tàu nước ngoài - VIET PHAT GROUP
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 48/2018/TT-BGTVT (sau đây gọi tắt là thông tư 48) sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BGTVT về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài. Theo thông tư số 48, hồ sơ đề nghị cấp phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước …