vietphatjsc.com.vn
Quốc tế phụ nữ 8/3 - Phái đẹp Việt Phát tỏa hương sắc - VIET PHAT GROUP
Happy Women’s Day.💐🌷🌼🌻 💐8/3 là một ngày đặc biệt ý nghĩa, ngày mà cả thế giới tôn vinh người Phụ nữ, bởi phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mĩ quan và là người khích …