vietnamteachingjobs.edu.vn
9X khởi nghiệp: Đưa cơm mẹ nấu tới dân công sở - Hệ thống website tin tức AFC News
[ad_1]\r\n – Dù mới vận hành được 2 tháng nhưng mô hình đưa cơm mẹ nấu đến với dân văn phòng của 3 chàng trai trẻ đã có những bước tiến khả quan. Nhóm 3 chàng trai sáng lập Cơm mẹ nấu. Ảnh: NVCC Đồng sáng lập KitFe gồm có Võ Ngọc Qúi, sinh nămRead More