vietmoz.com
Những lỗi trang đích có thể làm giảm 20% tỷ lệ chuyển đổi trên website
Mục đích của trang đích là để thu thập thông tin giá trị từ khách hàng. Tuy nhiên, một số lỗi trang đích khiến website giảm 20% chuyển đổi.