vietmoz.com
Hướng dẫn sử dụng Schema markup hiệu quả nhất dành cho người mới
Nội Dung1 Schema markup là gì?2 Schema markup hoạt động như thế nào?3 Hướng dẫn đánh dấu Schema markup cho website của mình? Schema markup là gì? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu dữ liệu có cấu trúc là gì? Hiểu một cách đơn giản nhất, dữ liệu có …