vietmoz.com
46 thử nghiệm A/B giúp tăng 40% tỷ lệ chuyển đổi trên trang đích
Các thử nghiệm về trang đích là một trong những chiến dịch để kiểm tra xem thử nghiệm nào sẽ mang lại hiệu quả về chuyển đổi tốt hơn. Tuy nhiên, một số người lại không có nhiều thời gian hay nguồn lực để thực hiện các thử nghiệm về trang đích. Vì vậy, bài …