vietmoz.com
3 lỗi trên trang đích làm giảm 50% tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) của bạn
Dòng tiêu đề có vai trò rất quan trọng. Dòng tiêu đề là một trong những thứ dễ thay đổi nhất nhưng lại có ảnh hưởng lớn nhất đến việc trang đích của bạn có được đọc (hay chuyển đổi) hay không. Tuy nhiên đây mới là vấn đề chính. Dòng tiêu đề không thể …