vietmobile.vn
Chia sẻ - Sơ đồ mạch (Schematic) iPhone 7 Plus
[IMG] Đây là sơ đồ mạch cho iPhone 7 plus, để xem được sơ đồ này thì anh em cần phải có phần mềm Microsoft Visual Studio, phiên bản 2010 trở lên....
SPEC