vietmobile.vn
sky lỗi phần mềm
em làm cả buổi mà không sao up rom gốc được cho máy sky a770k . Anh rảnh giúp em với ạ