vietmobile.vn
Chia sẻ - ROM Iphone 7 Plus MTK 6580
MT6580__APPLE__7_Plus__7_Plus__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.34_hexing6580.we.m_P15 ROM Read từ máy sống nhăn răng Máy có giao diện giống thật đến 60-70%....