vietmobile.vn
Hướng dẫn root LG Optimus L3 II
[IMG] Framaroot là ứng dụng "one-click" cho phép bạn cài đặt Superuser và su binary trên máy LG Optimus L3 II. Xin lưu ý: nếu điện thoại của bạn đang...