vietmobile.vn
Hướng dẫn root HTC Desire X
[IMG] Các bước tiến hành root như sau: 1) Unlock Bootloader thông qua website HTCDev: http://htcdev.com/bootloader (chọn model bạn muốn unlock trong...
noname