vietmobile.vn
Chia sẻ - File rom FPT X506 SC7731 (flash qua tool researchdownload)
#FPTX506 #RomFPTX506 [IMG] File rom flash qua tool researchdownload của máy FPT X506, chip SC7731. Anh em nào cần để cứu máy thì load về:...