vieclamcaobang.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XKLĐ NHẬT BẢN VÀ ĐÀI LOAN NHƯ SAU:
Nội dung Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản, Đài Loan tháng 3.2020 Xem chi tiết tại đường link sau: